Wypadki i Spory

Wypadki

W razie wypadku w John A. Sinnott & Co. Solicitors możemy reprezentować powoda (poszkodowanego) lub pozwanego. Osobą występującą z roszczeniem jest powód/powódka. Osoba lub firma, przeciwko której składany jest pozew lub roszczenie jest pozwanym. Osoba ta jest zwykle wspierana przez firmę ubezpieczeniową.

Jeśli doznałeś obrażeń lub uszczerbku na zdrowiu (fizycznym bądź psychicznym)  w wyniku wypadku, możesz być uprawniony do odszkodowania. Większość roszczeń powstaje w wyniku:

 • Wypadków drogowych
 • Wypadków w miejscu pracy
 • Wypadków w miejscu publicznym
 • Zaniedbań medycznych

We wszystkich wyżej wymienionych wypadkach, osoba która składa wniosek o odszkodowanie, musi być w stanie udowodnić, że:

– Wypadek nie był z winy samego poszkodowanego

– Wypadek powstał z powodu zaniedbania bądź niedopatrzenia pozwanego

Osoba nie może dochodzić roszczenia, jeżeli i na przykład po prostu upadnie (z niczyjej winy) niezależnie od tego jak poważne są obrażenia.

Aby dopuścić się zaniedbania, osoba musi najpierw mieć tzn. ‘obowiązek opieki’ nad powodem/powódka. Na przykład pracodawca ma obowiązek dbania o pracownika w celu zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy; chirurg ma obowiązek opieki nad swoim pacjentem.

Pracodawcy i właściciele nieruchomości mogą zawierać polisy ubezpieczeniowe chroniące przed takimi zdarzeniami – ubezpieczeniem pracodawcy i odpowiedzialnością publiczną.

Jeśli doznałeś obrażeń w wyniku wypadku lub zaniedbania innej osoby, powinieneś podjąć następujące kroki:

 • Zgłoś incydent drugiej zaangażowanej stronie, tj. County Coucil, pracodawcy, właścicielowi lokalu itp., ale także Policji (Gardai) i ubezpieczycielowi jeśli to konieczne, np. w przypadku wypadku drogowego. Opuszczanie miejsca wypadku drogowego bez zgłaszania go Policji (Gardai) jest przestępstwem.
 • Odwiedź swojego lekarza (GP) lub szpital jeśli jest to koniczne
 • Zapisuj daty i fakty zdarzeń
 • Weź dane kontaktowe wszystkich świadków
 • Rób zdjęcia wszystkiego, co może uzasadnić Twoje roszczenie
 • Skontaktuj się z adwokatem – postępowanie Sądowe zwykle musi rozpocząć się w ciągu 2 lat od zdarzenia.

W John A. Sinnott & Co. Solicitors niezależnie od tego, czy jesteś wnioskodawcą, czy pozwanym, zbadamy Twoją sytuację, a następnie doradzimy Ci, jakie najlepiej kroki podjąć. Są oczywiście sytuacje w których możemy wręcz odradzać podejmowanie działań prawnych. Jakakolwiek drogę nie wybierzesz, będziemy tam z Tobą, aby poprowadzić Cię przez każdy etap procesu. Skontaktuj się z Kamilą Morawską, aby uzyskać więcej informacji.

Spory

Spory mogą powstać z wielu powodów – w miejscu pracy, w biznesie, przy zakupie produktów i usług czy przy własności ziemi/nieruchomości.

Często jedna ze stron uczestniczących w sporze może wszcząć postępowanie sądowe, jeżeli nie można osiągnąć porozumienia. Reprezentowaliśmy powoda lub pozwanego w wielu takich przypadkach, w tym:

 • W kontekście prawa pracy, w tym redukcje etatów, odprawy, nieprawnr zwolnienia i dyskryminacje
 • Naruszenie/Zerwanie umowy
 • Spory dotyczące zaległości w spłacie długu lub hipoteki
 • Zaniedbania zawodowe i medyczne
 • Własność nieruchomości czy posiadłości
 • Spory związane z testamentem
 • Roszczenia przeciwko majątkom osoby zmarłej
 • Roszczenia dotyczące nieuzasadnionego wpływu na testament
 • Uszkodzenie mienia
 • Wadliwe produkty i usługi
 • Obywatelstwo i azyl
 • Arbitraż – dotyczący sporów z firmą ubezpieczeniową

Regulacje dotyczące prawników w Irlandii zabrania ustalania honorarium poprzez procent uzależniony od wysokości otrzymanego odszkodowania bądź kwoty wynegocjowanej ugody. W John A. Sinnott, nigdy nie pobieraliśmy tak zwanego ,,procentu,, honorarium w kwestii odszkodowania. Cena naszych usług bądź na jakich zasadach nasze honorarium będzie obliczane zostanie Ci przekazane na piśmie, otrzymaniu wstępnych instrukcji dotyczących sprawy. Honorarium jest między innymi uzależnione od skomplikowana sprawy, nakładu pracy i czasu poświęconego Klientowi. Skontaktuj się z Kamilą Morawską, aby omówić szczegóły.