Sporządzanie Testamentu

Testament jest pisemnym dokumentem, który przedstawia ostatnią wolę osoby, dotyczącą jej majątku po śmierci. Testament zawsze powinien być sporządzany w oparciu o teraźniejsze okoliczności, a nie na podstawie przewidywań, jakie mogą zaistnieć w przyszłości lub starszym wieku. Jeśli od momentu spisania testamentu okoliczności sią zmienią, wtedy niezbędne jest sporządzenie nowego testamentu.

Umów się na spotkanie, a my przeprowadzimy Cię przez prosty 5-etapowy proces:

  1. Zrób listę wszystkiego, co posiadasz.
  2. Wybierz dwie osoby, którym ufasz, żeby wyznaczyć je na wykonawców Twojego testamentu. Wykonawcy testamentu mają obowiązek zapewnić, że Twój testament zostanie wykonany zgodnie z Twoim życzeniem.
  3. Sporządź listę osób, którym chcesz pozostawić swój majątek. To oni będą Twoimi beneficjentami.
  4. My sporządzimy testament do zatwierdzenia.
  5. Jeśli zatwierdzisz treść testamentu, umówimy się na spotkanie, podczas którego podpiszesz oryginalny dokument. My w Twojej obecności własnymi podpisami potwierdzimy Twój testament, jako świadkowie.

Co się stanie jeśli nie sporządzisz testamentu?

Jeśli nie sporządzisz testamentu przed śmiercią państwo przyjmuje, że pozostawiłeś swój majątek bez woli i to ono zadecyduje o podziale w następujący sposób:

Jeśli pozostawisz:

Współmałżonka / partnera bez dzieci – wtedy współmałżonek / partner otrzyma cały Twój majątek.
Współmałżonka / partnera z dziećmi – wtedy współmałżonek / partner otrzyma 2/3 Twojego majątku, a pozostałe 1/3 majątku zostanie podzielone miedzy Twoimi dziećmi w równych częściach. Jeśli Twoje dziecko umarło, to przysługująca mu część przechodzi na jego dzieci i zostanie podzielona na równe części.
Dzieci bez współmałżonka / partnera – wtedy Twój majątek zostanie podzielony po równo między Twoimi dziećmi (lub dziećmi Twoich dzieci).
Rodziców bez współmałżonka / partnera oraz bez dzieci – wtedy Twój majątek zostanie podzielony po równo miedzy Twoimi rodzicami. Jeśli masz tylko jednego z rodziców wtedy cały Twój majątek zostanie przekazany jednemu z nich.
Wyłącznie rodzeństwo – wtedy Twój majątek zostanie podzielony po równo między rodzeństwem. Jeśli Twoja siostra lub brat nie żyje, wtedy przysługująca mu część zostanie podzielona miedzy jej/jego dziećmi.
Wyłącznie siostrzenice i siostrzeńców – wtedy Twój majątek zostanie podzielony po równo między żyjącymi siostrzenicami i siostrzeńcami.
Dalszych członków rodziny – wtedy Twój majątek zostanie podzielony po równo między Twoimi dalszymi członkami rodziny, którzy są dla Ciebie najbliższą rodziną.
Brak rodziny – wtedy Twój majątek w całości otrzyma państwo.

Nie pozwól, by państwo zadecydowało, co się stanie z Twoim majątkiem. Skontaktuj się z Kamilą Morawską już dziś.

Czy możesz mieć 2 testamenty?

Tak, możesz mieć testament spisany w Irlandii, który rozporządza Twoim irlandzkim majątkiem oraz oddzielny testament spisany w Polsce, który dotyczy Twoich nieruchomości w Polsce. Ważne, aby jeden nie anulował drugiego.