Prawo Pracy

Pracownik to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Jeśli masz tego rodzaju umowę, jesteś chroniony przez pełen zakres przepisów prawa pracy.

Zwróć uwagę na różnicę między umową o prace a umowa o świadczenie usług. Umowa o świadczenie usług jest zwykle stosowana, gdy pracodawca zatrudnia niezależnego wykonawcę lub osobę prowadzącą własną działalność. Kiedy istnieje umowa o pracę pracownicy i pracodawcy od samego początku mają jasno przedstawiony obowiązki i uprawnienia, dzięki czemu można uniknąć sporów w pracy. Spory pojawią się jednak niezależnie od tego czy taka umowa istnieje czy nie, a John A. Sinnott & Co. Solicitors może w tych przypadkach pomóc pracodawcy lub pracownikowi.

Zajmujemy się wieloma problemami związanymi z zatrudnieniem, w tym:

Dla pracodawców:

 • Przygotowywanie i redagowanie umów o pracę
 • Przygotowanie ‘podręczników’ (Employee Handbook) dla pracowników
 • Przygotowywanie zasad i kodeksów postępowania, np. zasady on-line, zasady przeciwdziałania zastraszaniu w pracy, procedury dyscyplinarne
 • Zwolnienie i rozwiązanie stosunku pracy
 • Przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa
 • Reprezentowanie przed WRC – Workplace Relations Commission
 • Urazy w pracy i odpowiedzialność pracodawców
 • Spory i nieporoz umienia

W przypadku pracodawców naszym podejściem jest udzielanie strategicznych porad na temat długoterminowego sukcesu Twojej firmy. Chcemy, aby Twoja firma odniosła jak największy sukces i dlatego mamy na uwagę ogólne prosperowanie Twojej firmy, a nie tylko skupiamy się na konkretnym sporze jakiego być może doświadczasz.

Dla pracowników:

 • Interpretacja i przegląd umowy o pracę
 • Interpretacja i przegląd zasad i kodeksów postępowania, np. Zasady online, zasady przeciwdziałania zastraszaniu, procedury dyscyplinarne
 • Zwolnienie i rozwiązanie stosunku pracy
 • Odprawa
 • dyskryminacja i bullying w pracy
 • Wypadki w pracy
 • Spory cywilne

Niezależnie od tego czy jesteś pracownikiem czy pracodawca który potrzebuje pomocy, pomożemy Ci, skontaktuj się z Kamilą Morawską.